GDPR

Novosti

Alstom Hrvatska - primopredaja automatiziranog skladišnog uređaja model Shuttle

U tvrtki Alstom Hrvatska izvršena je primopredaja automatiziranog skladišnog uređaja model \"Shuttle\" u kojem će korisnik pohraniti alate i rezervne dijelove.

27.03.2007.