GDPR

Novosti

Ministarstvo financija - Automatizirani arhivski uređaji

Ugovorena isporuka i montaža 3 automatizirania arhivska uređaja model "Lektriever" za pohranu dokumenata u viseće mape.

18.12.2006.