GDPR

Novosti

Phoenix Farmacija d.d. - Pušten u rad pLog TEMP sustav

Izvršena primopredaja i pušten u rad pLog TEMP sustav za Phoenix Farmaciju. pLog TEMP je sustav za praćenje temperatura u skladištima i alarmiranje u slučaju potrebe. Što se tiče hardware-skog dijela instalirali smo temperaturne osjetnike te komunikacijsku opremu baziranu na PLC konfiguracijama. 

15.01.2007.