GDPR

Novosti

TTO TERMOTECHNIK d.o.o.

Za tvrtku TTO Thermotechnik d.o.o. isporučena je i montirana podestna polična regalna konstrukcija.

Za tvrtku TTO Thermotechnik d.o.o.  koja se bavi proizvodnjom razdjelnika i razdjelnih ormarića za centralno grijanje ugovorena je izrada, isporuka i montaža podestne polične regalne konstrukcije, namijenjene skladištenju alata, dijelova i dr.

Instalacija podestnog skladišta je idealno rješenje za prostore s visinom iznad 4,0 m. Visinskom podjelom prostora na jedan ili više katova s ugrađenim stepeništem/ima omogućava se puna iskoristivost skladišnog prostora, kako tlocrtno tako i po visini.

Površinska zaštita izvodi se galvanskim cinčanjem, bojanjem ili plastifikacijom.

Invidualnim pristupom svakom projektu ostvaruje se optimalni odnos između odabranog rješenja i visine uloženih sredstava.

Ponudom su ispoštovani svi projektni zahtjevi shodno dostavljenim podacima.

Izbor i dimenzioniranje projektirane tipske regalne konstrukcije izvršeno je u skladu sa europskim propisima i hrvatskom zakonsko-tehničkom regulativom.