GDPR

Mobilna platforma "slonovska noga"

Mobilna platforma pod nazivom "Slonovska noga" omogućava lakši dohvat arhivske građe smještene na policama do 2 m. Pokreće se pomoću tri para duplih kotača te je dostupna u metalnoj i plastičnoj izvedbi. "Slonovska noga" metalne izvedbe napravljena je od kvalitetnog emajliranog lima. Kod obje izvedbe ove mobilne platforme donja i gornja stepenica prekrivene su gumom.

Značajke metalne mobilne platforme:

  • Širina postolja 430 mm
  • Širina gornje ploče 290 mm
  • Težina platforme 5 kg
  • Maksimalna nosivost 150 kg

Značajke plastične mobilne platforme:

  • Širina postolja 410 mm
  • Širina gornje ploče 380 mm
  • Težina platforme 3,5 kg
  • Maksimalna nosivost 150 kg