GDPR

Automatizirani okretni arhivski regali, model Lektriever (Kardex)

Automatizirani okretni arhivski regali omogućavaju brzo pretraživanje i pronalaženje aktivnih dokumenata, spisa, crteža, evidencijskih kartona i raznih drugih dokumenata. Dokumenti su zaštićeni od prašine, oštećivanja i nedopuštenog korištenja. Okretni regali mogu se u potpunosti prilagoditi zahtjevima i potrebama kupca što omogućava pohranu više vrsta, oblika i veličina dokumenata.

Automatizirani okretni arhivski regal Lektriver (Kardex) radi na okretnom principu i zato ih zovemo okretni regali. Ovakva vrsta arhivskih regala omogućuju brzu i racionalnu obradu aktivnih dokumenata, spisa, crteža, evidencijskih kartona i drugih dokumenata. Omogućeno je brzo pretraživanje i pronalaženje pojedinog dokumenta. Dokumenti su zaštićeni od prljanja, prašine i nepoželjnog korištenja. Na pritisak odgovarajuće tipke, polica s dokumentima u vrlo kratkom vremenu (nekoliko sekundi), dolazi u radnu poziciju.

Postoje brojne izvedbe okretnih regala, koje se mogu prilagoditi posebnim zahtjevima korisnika kao što su: optimalno iskorištenje raspoloživog prostora, povezivanje više katova, različiti oblici, veličine i količine dokumenata, uređaj s više radnih stanica (otvora), na različitim radnim visinama. Kroz to je moguće u jednom uređaju kombinirati pohranjivanje više vrsta, oblika i veličina dokumenata. Bilo da se radi o visećim mapama, registratorima, evidencijskim karticama, crtežima, disketama, videokasetama, CD-ROM-u ili drugim oblicima dokumenata ili medija.

Uređaji se isporučuju u demontažnom stanju. Kompletirane su samo bočne stranice, a ostali sklopovi i dijelovi kompletiraju se na mjestu ugradnje. Uređaji se mogu postaviti jedan do drugog, "leđa na leđa" ili "bok na bok".

Prednosti

  • optimalno iskorištenje raspoloživog prostora
  • povezivanje više katova