GDPR

Uređaji za nanošenje ljepila na etikete iz arka

Uređaji za nanošenje ljepila na etikete iz arka upotrebljavaju se za ubrzanje postupka ručnog etiketiranja boca.

Nanosi se disperzijsko ljepilo (na vodenoj bazi), jednoliko u tankom sloju i višestruko ubrzava postupak.

Poluautomatski model: ručno umetanje i vađenje etiketa.

Automatski model: etiketa se automatski izuzima iz snopa.

Upravljanje nožnim prekidačem (pedalom).