GDPR

Ostali dijelovi i oprema Open

Potrošni materijal

Potrošni materijal

  • Ostali dijelovi i oprema
Potrošni materijal uključuje više vrsta materijala koji se koriste prilikom proizvodnje i ispisa etiketa. To su standardne samoljepive etikete (standardni ili termo papir, PE, PP), samoljepive etikete bez pozadinskog papira (eng. linerless) i riboni.
Ostalo

Ostalo

  • Ostali dijelovi i oprema
Sekcije za djelomično ili potpuno omatanje cilindričnih proizvoda. Bočni i vertikalni stabilizatori nestabilnih proizvoda. Razdvajači proizvoda - u slučaju proizvodnje bez razmaka među proizvodima. Poravnači proizvoda - u slučaju neravnomjernog kretanja jediničnih proizvoda. Transporteri sa gumenom trakom i lančanom trakom tipa Delrin. Kabineti/kućišta za smještaj etiketirki i zaštitu od vanjskih utjecaja/oštećenja sa regulacijom temp. i vlage.
Aplikatori

Aplikatori

  • Ostali dijelovi i oprema
Aplikatori izvršavaju lijepljenje etikete na površinu proizvoda na principu "zadnja ispisana etiketa je i prva koja se lijepi". Postoje pneumatski cilindri tipa ispuši i zalijepi (eng. tamp-blow), ventilatori za puhanje etiketa Air-Jet, moduli za odljepljivanje (eng. peeler) i lijepljenje prilikom prolaska proizvoda.
Mehanizmi za podešavanje

Mehanizmi za podešavanje

  • Ostali dijelovi i oprema
Mehanizmi za podešavanje namijenjeni su za podešavanje etikerki u odnosu na oblik ili veličinu proizvoda. Mogu biti ručnog ili motoriziranog tipa. Ručni modeli ne zahtijevaju upotrebu posebnih alata prilikom podešavanja, koje se obavlja pomoću navojnih vretena i milimetarskih skala. Moguće je podešavanje visine, razmaka i nagiba.
Podni nosači

Podni nosači

  • Ostali dijelovi i oprema
Različiti tipovi podnih nosača za horizontalno (bočno) ili vertikalno (odozgo ili odozdo) etiketiranje.
Rezač etiketa

Rezač etiketa

  • Ostali dijelovi i oprema
Ovaj linerni (giljotina) ili rotacijski rezač etiketa namijenjen je rezanju trake raznih vrsta papira ili etiketa. Rezač etiketa omogućava čisto, brzo i precizno rezanje pojedinačnih deklaracija. Ovisno o vašem pisaču, rezač etiketa moguće je montirati na prednji kraj pisača. Također može poslužiti kao eksterni uređaj koji se postavlja u liniji s pisačem.
Eksterna tipkovnica

Eksterna tipkovnica

  • Ostali dijelovi i oprema
Ova eksterna tipkovnica namijenjena je za samostalno upravljanje pisačem. Tipkovnica može poslužiti kao računalo, može se programirati i koristiti za prijenos podataka. Također omogućava izravno upravljanje različitim pisačima. Priključuje se putem PS/2 konekcije pisača i omogućava promjenu varijabilnih dijelova rasporeda etikete.
Bluetooth i wireless konekcija

Bluetooth i wireless konekcija

  • Ostali dijelovi i oprema
Ovaj eksterni bluetooth modul služi za spajanje industrijskih pisača s računalom putem bluetooth ili bežične veze. Modul se umeće u serijski ulaz pisača. Krajnji korisnik može brzo i jednostavno ugraditi i programirati ovaj eksterni bluetooth modul kako bi se koristio pisačem bežičnom vezom.
Upravljanje označavanjem

Upravljanje označavanjem

  • Ostali dijelovi i oprema