GDPR

Mehanizmi za podešavanje

Mehanizmi za podešavanje namijenjeni su za podešavanje etikerki u odnosu na oblik ili veličinu proizvoda. Mogu biti ručnog ili motoriziranog tipa. Ručni modeli ne zahtijevaju upotrebu posebnih alata prilikom podešavanja, koje se obavlja pomoću navojnih vretena i milimetarskih skala. Moguće je podešavanje visine, razmaka i nagiba.

Ručni modeli podešavaju se pomoću navojnih vretena i milimetarskih skala, bez upotrebe posebnih  alata.

  • Motorizirano podešavanje visine
  • Ručno podešavanje visine i razmaka
  • Ručno podešavanje nagiba