GDPR

Ostalo

Sekcije za djelomično ili potpuno omatanje cilindričnih proizvoda.
Bočni i vertikalni stabilizatori nestabilnih proizvoda.
Razdvajači proizvoda - u slučaju proizvodnje bez razmaka među proizvodima.
Poravnači proizvoda - u slučaju neravnomjernog kretanja jediničnih proizvoda.
Transporteri sa gumenom trakom i lančanom trakom tipa Delrin.
Kabineti/kućišta za smještaj etiketirki i zaštitu od vanjskih utjecaja/oštećenja sa regulacijom temp. i vlage.

  • Wrapping unit - sekcija za omatanje
  • Stabilizator 
  • Spacer 
  • Chain aligner – modul za razdvajanje
  • Poravnanje
  • Kabinet
  • Kućište