GDPR

Dnevno noćni trezor

Dnevno noćni trezor namijenjen je prihvatu gotovine klijenata novčarske institucije u bilo koje doba dana od 0 do 24 sata. Prihvat gotovine može biti obavljen u posebnim PVC vrećicama ili posebnim torbama. Prilikom korištenja uređaja, korisnik upotrebljava PIN kod ili mehanički ključ, čitač magnetskih kartica ili čitač bar koda na vrećicama. Potvrda o obavljenoj transakciji izdaje se korisniku nakon završetka upotrebe uređaja.

Prihvat gotovine može biti u posebnim PVC vrećicama ili posebnim torbama. Upravljanje je mikroprocesorsko. Prednja ploha izrađena je od nehrđajućeg čelika inox. Posluživanje uređaja obavlja se PIN kodom ili mehaničkim ključem, čitačem magnetskih kartica ili čitačem bar code-a na vrećicama. Nakon korištenja, korisnik dobiva potvrdu o obavljenoj transakciji.