GDPR

Primopredajne ladice FB4-FB7

Primopredajne ladice ugrađuju se u radne pultove u bankama, mjenjačnicama, poštama, štedionicama i drugim poslovnim mjestima gdje se odvija velika količina gotovinskog prometa. Primopredajne ladice omogućuju jednostavnu i sigurnu primopredaju gotovine i dokumenata između nezaštićenog i zaštićenog prostora. Također nude visoku razinu zaštite u slučaju oružanog prepada.

Primopredajne ladice nude stupanj visoke zaštite u slučaju oružanog prepada. Ugrađuju se u radne pulteve u bankama, mjenjačnicama, štedionicama, poštama i drugdje. Rukovanje je mehaničko ručno ili električno.

Primopredajne ladice atestirane su prema EN 1522 u klasama FB4 do FB7.