GDPR

WMS sustavi

pLog*WMS je moderan računalni sustav koji omogućuje kontrolu svih logističkih procesa u  skladištu i njihovo upravljanje bez papira. 

Bazira se na aplikativnom softveru tvrtke Primat-Logistika d.o.o. uz odgovarajuću strojnu opremu, te identifikacijsku i komunikacijsku opremu. Cjelokupni sustav za upravljanje zalihama skladišta zamišljen je da na potpuno transparentan način "surađuje" s nadređenim sustavom. Od njega prima naloge, a u mogućnosti je i predati potvrdu o učinjenoj transakciji. Na taj način nema dupliciranja posla, tj. nalozi pristigli iz nadređenog sustava ne unose se ponovno nego se samo uključuju u postupak obrade, a i osigurano je kvalitetno izvješćivanje nadređenog sustava.

Osim navedenih primarnih ciljeva, potrebno je zadovojiti i niz zahtjeva koji nisu karakteristični samo za određeni poslovni sustav, nego su postulati suvremenih poslovnih sustava u svijetu:

 • podaci o poslovnim događajima unose se u sustav samo jednom i raspoloživi su, ovisno o ovlastima, svim korisnicima sustavaupotrebu papirnatih dokumenata treba smanjiti na najmanju moguću mjeru
 • sve događaje tijekom poslovnih procesa treba bilježiti i omogućiti njihov nadzor
 • pregledi o stanju su raspoloživi ovlaštenim korisnicima sustava u trenutku potrebe
 • suvremeno oblikovanje sustava i maksimalna ostvariva neovisnost o organizacijskim promjenama
 • efikasno upravljanje stanjima sustava na razini kontrolnih vremenskih perioda
 • uspostavjanje novog sustava bez narušavanja kontinuiteta rada poslovnog sustava korisnika
 • solidno uspostaven sustav sigurnosti i zaštite sustava

Temeljem analize zahtjeva i složenosti realizacije ovakvih rešenja, obim posla zahtijeva projektni pristup u pripremi i izvođenju posla, prema metodologiji Primat-Logistike, te je samo na taj način osigurano uspješno dostizanje cilja projekta prema unaprijed definiranim rokovima i resursima.

U sklopu provedbe ukupnog projekta cilj je podići razinu kvalitete poslovnih procesa i time poslovanja cijele tvrtke, što je u skladu sa zahtjevima europski prihvaćenih modela poslovnog ponašanja i djelovanja.
Osnovni koncept implementacije intgriranog rješenja sustava za upravljanje automatiziranim skladištem, temeljen je na sljedećim pretpostavkama:

 • povezanost organizacijskih cjelina u jedinstvenu informatičku cjelinu skladišta
 • informatičku podršku navedenih cjelina upotrebom WMS sustava
 • upotrebu standardne opreme

Svi koraci pripreme i izvedbe izvršavaju se prema projektnoj dokumentaciji koju propisuje Primat-Logistika.

Prednosti

 • Cjelokupni sustav za upravljanje zalihama skladišta zamišljen je da na potpuno transparentan način "surađuje" s nadređenim sustavom.
 • Od njega prima naloge, a u mogućnosti je i predati potvrdu o učinjenoj transakciji.
 • nema dupliciranja posla
 • nalozi pristigli iz nadređenog sustava ne unose se ponovno nego se samo uključuju u postupak obrade, a i osigurano je kvalitetno izvješćivanje nadređenog sustava.

Brošure i dokumenti