GDPR

Vertikalni regal - KARDEX LEKTRIEVER

Okretni regal tip Lektriever je suvremeni sistem za odlaganje dokumenata, koji radi na okretnom principu. Optimalno koristi raspoloživi prostor od poda do stropa. Na pritisak odgovarajuće tipke, polica s željenim dokumentom u vrlo kratkom vremenu (za nekoliko sekundi), dolazi u radnu poziciju.

Okretni regali omogućuju brzu i racionalnu obradu aktivnih dokumenata, spisa, crteža, evidensijskih kartona i drugih dokumenata. Omogućeno je brzo pretraživanje i pronalaženje pojedinog dokumenta. Dokumenti su zaštićeni od prljanja, prašine, i nepoželjnog korištenja. Na pritisak odgovarajuće tipke, polica s dokumentima u vrlo kratkom vremenu (nekoliko sekundi), dolazi u radnu poziciju.

Postoje brojne izvedbe OKRETNIH REGALA, koji se mogu prilagoditi posebnim zahtjevima korisnika kao što su: optimalno iskorištenje raspoloživog prostora, povezivanje više katova, različiti oblici, veličine i količine dokumenata, uređaj s više radnih stanica (otvora), na različitim radnim visinama. Kroz to je moguće u jednom uređaju kombinirati pohranjivanje više vrsta, oblika i veličina dokumenata. Bilo da se radi o visećim mapama, registratorima, evidencijskim karticama, crtežima, disketama, videokasetama, CD-ROM-u ili drugim oblicima dokumenata ili medija.

Uređaj se isporučuje u demontažnom stanju. Kompletirane su samo bočne stranice, a ostali sklopivi dijelovi kompletiraju se na mjestu ugradnje. Uređaji se mogu postaviti jedan do drugoga, "leđa na leđa" ili "bok na bok".

Prednosti

  • Racionaliziranje uredskog rada
  • Pregledniji pristup dokumenata
  • Štedite prostor i vrijeme
  • Dokumenti su zaštićeni od prašine, prljavštine i neovlaštenog pristupa