PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. provela priznate certifikate

Zajedno do fondova EU

Prijavom na projekt, tvrtka PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. je provela sljedeće priznate certifikate

ISO 14001:2015 (sustav upravljanja kvalitetom i okolišem) i ISO 45001:2018 (sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu)

Navedeni sustavi upravljanja kvalitetom međunarodno su prepoznati kao vodeći svjetski standardi upravljanja kvalitetom i implementirani su u preko milijun organizacija u više od 170 zemalja diljem svijeta. Implementirani certifikat neprocjenjiva su imovina bilo koje organizacije. Svrha standarda je pomoći tvrtkama u ispunjavanju zakonskih regulatornih zahtjeva vezanih uz njihov proizvod, dok postiže izvrsnost u njihovoj službi za korisnike i isporuku. Standard se može koristiti u cijeloj organizaciji radi poboljšanja performansi ili unutar određenog mjesta, postrojenja ili odjela. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom će doprinijeti procesima upravljanja ljudskim potencijalima, logistici,marketing, te nabavi.

Uviđajući rastuću kompleksnost vlastitog poslovnog okruženja i zaoštravanje tržišne utakmice dolaskom stranih kompanija, tijekom godine, prijavitelj je razvio svoj vlastiti logistički informatički sustav, koji skladišta pretvara u suvremene logističke centre. Kao tvrtka koja se stalno bavi unapređivanjem svojih proizvoda i usluga, PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. je prva hrvatska tvrtka koja je razvila i postavila sustav za praćenje logističke sljedivosti roba.  

Pomoću certifikata, kvalitete tvrtka dokazuje svoju usmjerenost na otkrivanje potencijala za poboljšanje i uštede, povećanje zadovoljstva kupaca, poboljšanje imidža, minimiziranje rizika, povećanje ekonomičnosti poboljšanjem procesa, smanjenje mogućnosti negativnog utjecaja na okoliš, usklađenost s propisima o zaštiti okoliša te pozitivnu sliku organizacije na tržištu- ekološki svjesna tvrtka koja brine o okolišu.

 

Naziv projekta: Poticanje konkurentnosti tvrtke PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o.

uvođenjem sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom.

Broj projekta: KK.03.2.1.14.0074

Ukupna vrijednost projekta: 85.927,02 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 68.741,62 HRK

Intenzitet potpore: 80%

 

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda za regionalni razvoj”

 

Nejednaka razina gospodarske razvijenosti je problem s kojim se susreću gotovo sve zemlje EU, pa tako i Hrvatska. Kako bi se doprinijelo smanjenju tih razlika, potrebno je pružiti potporu razvoju MSP-a u Republici Hrvatskoj, s ciljem osiguranja preduvjeta za povećanje konkurentnosti i uspješnosti poduzetnika. Nekonkurentnost MSP-a u velikoj mjeri proizlazi iz nemogućnosti tržišnog natjecanja s razvijenijim tvrtkama zbog ne unaprijeđenih poslovnih procesa koji usporavaju proizvodni i prodajni proces.

Poslovni procesi omogućavaju organizacijama veću uspješnost po različitim osnovama, između ostalog, po pitanju brzine, troškova, kvalitete i inovacija. Razumijevanje i primjena procesne orijentacije krucijalni su za poslovanje u današnjim tržišnim uvjetima. Jedan od razloga povećanog interesa za poslovne procese upravo se može tražiti u činjenici da su kupci puno više razočarani lošim poslovnim procesom nego lošim proizvodom. Važnost potrebe za drukčijim pristupom uvidjela su poduzeća širom svijeta, koja su usredotočena na ključne poslovne procese, spram same organizacije rada, te im daju puno veću važnost nego procesima hijerarhijske strukture temeljenima na autoritetu.

U skladu s misijom Prijavitelja, namjera je Društva nastaviti putem modernizacije ponude, sustavnog rada, inovacija i razvoja te time i podrške razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini.

Stoga, opći cilj projekta je poboljšati konkurentnost malih i srednjih poduzeća Republike Hrvatske uvodeći sustav upravljanja poslovnim procesima. Specifični cilj projekta je nabavom i uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ISO 14001:2015, te sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu ISO 45001:2018, optimizirati poslovne procese, povećati poslovne prihode, te očuvati postojeća i otvoriti nova radna mjesta (minimalno 7) tvrtke PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o.

 

Opći cilj projekta: Poboljšati konkurentnost malih i srednjih poduzeća

Republike Hrvatske uvodeći sustav upravljanja poslovnim procesima.

 

Specifični ciljevi projekta: Nabava i uvođenje sustava upravljanja kvalitetom

i okolišem ISO 14001:2015, te sustava upravljanja zaštitom zdravlja i

sigurnošću na radu ISO 45001:2018, optimizirati poslovne procese,

povećati poslovne prihode, te očuvati postojeća i otvoriti nova radna mjesta

(minimalno 7) tvrtke PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o.

 

“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost

PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o.”

 

Razdoblje provedbe projekta: 10.07.2018. do 10.01.2019.

 

Kontakt osoba za više informacija: Maja Štimac, maja.stimac@primatlogistika.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite na: 

www.strukturnifondovi.hr

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno PRIHVAĆAM