Pravila privatnosti

PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. jamči za sigurnost svih Vaših podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. (dalje u tekstu: PRIMAT-LOGISTIKA), Hrvatski Leskovac,Zastavnice 11, Zagreb,

upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080465981, osobni identifikacijski broj (OIB): 64645054565 kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su PRIMAT-LOGISTIKA dostupni korištenjem web stranice: https://www.primatlogistika.hr/

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi PRIMAT-LOGISTIKA, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti PRIMAT-LOGISTIKA sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

PRIMAT-LOGISTIKA je posvećen zaštiti i poštivanju Vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja Vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja, PRIMAT-LOGISTIKA je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

PRIMAT-LOGISTIKA kao pružatelj usluga web stranice https://www.primatlogistika.hr/ zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako želite kontaktirati PRIMAT-LOGISTIKA u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o.
Hrvatski Leskovac,Zastavnice 11,
10 251 Zagreb

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na e-mail: osobni.podaci@primatlogistika.hr .

Kako i kada PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja kada je to potrebno za ostvarivanje Vaših  potreba ili za potrebe poslovanja PRIMAT-LOGISTIKA:

a) u trenutku kada pristupite stranici https://www.primatlogistika.hr/  PRIMAT-LOGISTIKA će prikupiti Vašu IP adresu koja se smatra osobnim podatkom,

b) prilikom upita o cijeni o proizvodima i akcijama, PRIMAT-LOGISTIKA  kao voditelj obrade od Vas će zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su e-mail adresa, ime i prezime.

c) situacije u kojima PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. PRIMAT-LOGISTIKA može prikupljati informacije o klikovima i Vašem pristupu stranici https://www.primatlogistika.hr/ koje su Vam prikazane,

d) ako kupite proizvod radi izvršenja ugovora podatke o Vašem imenu, prezimenu i adresi dostave PRIMAT-LOGISTIKA će podijeliti s partnerima koji  vrše usluge dostave,

e) kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike i zatražite pomoć ili postavite neko pitanje kako bi ostvarili neko od Vaših prava zajamčenih važećim propisima,

f) kada se obratite PRIMAT-LOGISTIKA putem društvenih mreža, PRIMAT-LOGISTIKAprikuplja podatke koje ste  ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,

g) kada tražite povrat proizvoda ili želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja Vaše ime, prezime, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,

h) kada postavite bilo kakav upit vezan uz ponudu PRIMAT-LOGISTIKA će obraditi Vaše kontakte i/ili druge podatke koje  dostavljate prilikom slanja upita.

PRIMAT-LOGISTIKA Vaše osobne podatke obrađuje jer zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem  legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko PRIMAT-LOGISTIKA osobne podatke ne može obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit će Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: https://www.primatlogistika.hr/, PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o., Hrvatski Leskovac,Zastavnice 11, 10 251 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

PRIMAT-LOGISTIKA Vaše osobne podatke obrađuje u svrhu pružanja informacija o ponudama, novostima, događanjima i promocijama, vršenja ugovorenih usluga, vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija uz zaposlenike, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima te unapređenja usluga. U svim mailovima postoji mogućnost odjave s liste primatelja.

Obratite pažnju na obvezan obim podataka koji PRIMAT-LOGISTIKA od Vas traži jer u slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za Vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće Vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Koje podatke i u koju svrhu PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja od korisnika su sljedeće: ime i prezime, adresa radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga, e-mail, kontakt broj, IP adresa.

PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja i osobne podatke kandidata za posao te ostale podatke koje korisnici razmijene sa PRIMAT-LOGISTIKA-om.

Vaše osobne podatke PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja radi:

 • slanja obavijesti o događajima, ponudama, korisnim informacijama i alatima;
 • vršenja ugovorenih usluga;
 • video nadzora;
 • vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija vezanih uz zaposlenike;
 • za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima

Osobne podatke PRIMAT-LOGISTIKA dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano ili na temelju privole korisnika.

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od PRIMAT-LOGISTIKA zatražiti sljedeće:

 

 

 • da Vam omogući pristup Vašim osobnim podacima

Imate pravo dobiti od PRIMAT-LOGISTIKE potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje biste zatražili, PRIMAT-LOGISTIKA može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

 

 • zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Imate pravo ishoditi od PRIMAT-LOGISTIKE ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

 • zatražiti brisanje osobnih podataka

Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi  brisanje Vaših osobnih podataka i PRIMAT-LOGISTIKA je obvezan izbrisati takve osobne podatke.

Ukoliko Vaše osobne podatke PRIMAT-LOGISTIKA treba za obavljanje neke ugovorne obveze prema Vama, PRIMAT-LOGISTIKA  bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza.

Također, ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 

 • ograničavanje pristupa Vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od PRIMAT-LOGISTIKE ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

 

 • podnijeti prigovor na način kako PRIMAT-LOGISTIKA  koristi Vaše podatke

Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od PRIMAT-LOGISTIKE da više ne obrađuje Vaše osobne podatke.

 

 • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja PRIMAT-LOGISTIKE.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte PRIMAT-LOGISTIKA na e-mail: osobni.podaci@primatlogistika.hr ili na adresu Hrvatski Leskovac,Zastavnice 11,10 251 Zagreb.

Ukoliko smatrate da se Vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje PRIMAT-LOGISTIKA čuva Vaše osobne podatke?

PRIMAT-LOGISTIKA će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem može pristupiti samo ovlaštena osoba PRIMAT-LOGISTIKA -a.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.  Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnim na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

PRIMAT-LOGISTIKA će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuju PRIMAT-LOGISTIKA na čuvanje podataka.

U slučaju da ste dali privolu (primjerice, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), Vaše osobne podatke PRIMAT-LOGISTIKA će obrađivati do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, PRIMAT-LOGISTIKA Vaše osobne podatke neće obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće: ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li PRIMAT-LOGISTIKA podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti  je važna, stoga PRIMAT-LOGISTIKA nikada neće dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka PRIMAT-LOGISTIKA će Vas uvijek  obavijestiti.

Navedene podatke PRIMAT-LOGISTIKA može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i samog PRIMAT-LOGISTIKA -a, sprječavanja eventualnih zlouporaba podataka, kao i davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu sa smjernicama i isključivo u svrhu koju je PRIMAT-LOGISTIKA strogo odredio. Također, PRIMAT-LOGISTIKA ih obvezuje da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

PRIMAT-LOGISTIKA neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

Koliko dugo će PRIMAT-LOGISTIKA zadržati Vaše osobne podatke?

PRIMAT-LOGISTIKA neće zadržati Vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, osim u slučajevima kada je zakonom propisan rok čuvanja podataka (primjerice, podatke o računima čuvat će 11 godina).

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Za što će PRIMAT-LOGISTIKA koristiti Vaše podatke?

Vaše osobne podatke PRIMAT-LOGISTIKA obrađuje kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, slanja obavijesti o događanjima, ponudama, korisnim informacijama i alatima, vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija vezanih uz zaposlenike, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima, unapređenja usluga.

Osobne podatke PRIMAT-LOGISTIKA dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni. Ukoliko se Vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Videonadzor

PRIMAT-LOGISTIKA koristi sustav videonadzora. Na ulazu u perimetar snimanja kao voditelj obrade PRIMAT-LOGISTIKA će vas obavijestiti o snimanju. Sustavom videonadzora obrađuju se podaci kao što je vaša fizionomija, kretanje, boja kose, boja očiju. Sustav videonadzora koristi se radi zaštite imovine i sigurnosti kako radnika tako i drugih koji posjećuju naše poslovnice, a snimke se čuvaju u trajanju od 60 dana. Pravni osnov obrade u odnosu na posjetitelje je legitiman interes, dok je u odnosu na naše radnike izvršenje obveza koje proizlaze iz propisa o zaštiti o radu.

Više informacija o sustavu videonadzora možete pronaći u Pravilniku o provedbi videonadzora.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, PRIMAT-LOGISTIKA koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati stranice PRIMAT-LOGISTIKE. Kolačići pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje web stranice, što PRIMAT-LOGISTICI pomaže da ju poboljša.

PRIMAT-LOGISTIKA kolačiće upotrebljava kako bi personalizirao sadržaj i oglase, omogućio značajke društvenih medija i analizirao promet. Isto tako, podatke o Vašoj upotrebi web-lokacije, PRIMAT-LOGISTIKA dijeli s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja internetskih stranica PRIMAT-LOGISTIKA -a prihvaćate  upotrebu kolačića.

U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući vaš pristanak na Izjavu o kolačičima na  internetskim stranicama. Više o kolačićima pročitajte u: https://www.primatlogistika.hr/o-nama/pravila-o-koristenju-kolacica.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://www.primatlogistika.hr/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

PRIMAT-LOGISTIKA nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

PRIMAT-LOGISTIKA prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, You Tube, i LinkedIn. PRIMAT-LOGISTIKA odnosno odgovorne osobe imenovane od strane PRIMAT-LOGISTIKE imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, PRIMAT-LOGISTIKA ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

PRIMAT-LOGISTIKA koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a i LinkedIn-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste Vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

YOUTUBE ONLINE

 

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

ZA FACEBOOK:

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA YOUTUBE:

Gogle Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu YouTube, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA LINKEDIN:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Pl, Dublin 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu LinkedIn-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

PRIMAT-LOGISTIKA zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Mogućnost dostave
Vrhunska kvaliteta
Brza isporuka
Servisna podrška

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke
Odbijam Prihvaćam sve PRIHVAĆAM