Ispitivanje i pregled skladišne opreme

Ispitivanje i pregled skladišne opreme

Primat Logistika obavlja usluge pregleda regalnih skladišta. Izrađujemo izvješće (nalaz) o pregledu regalnih skladišta sa procjenom oštećenja i propisivanja postupaka korekcije istih.

Pregled regalne opreme - Primat Logistika

Norma HRN EN 15635 je objavljena u Hrvatskoj, a obveza je proizvođača skladišne opreme te njenih korisnika da se ta oprema konstruira, izradi i kontrolira na način kako je to definirano u ovoj priznatoj normi čija je primjena propisana i obvezna u zemljama Europske unije. Ta norma je stupila na snagu 2009. godine u svim zemljama Europske unije.

Kako bi se ustanovilo trenutno stanje skladišnog sustava te temeljem toga utvrdila ispravnost istog, potrebno je izvršiti detaljan PREGLED skladišta i skladišne opremeTemeljem nalaza pregleda (detaljnog pregleda ispravnosti skladišnog sustava), potrebno je izvršiti korektivne radnje radi povećanja sigurnosti sustava (popravci se moraju izvršiti na vrijeme i učinkovito).

Detaljnom provjerom sustava provjerava se da li je skladišni sustav ispravno projektiran i izveden (nosivosti,...) te da li se pravilno upotrebljava. Cilj je sprječavanje opasnosti od oštećenja regalne opreme te posljedica izazvanih nepravilnim rukovanjem transportnim sredstvima i robom unutar regalnih skladišta.

Potrebne ulazne podatke za izradu izvješća prikupljamo vizualnim pregledom, potrebnim mjerenjima  i utvrđivanjem postojećeg stanja (masa paleta, vrste regalne opreme sa tehničkim karakteristikama, dispozicija skladišne opreme u skladišnim prostorima) te dokumentiranjem istog.

Snimka postojećeg stanja počinje definiranjem svih proizvođača regalne opreme u konkretnom primjeru.

Slijedi utvrđivanje ispravnosti dokumentacije o postojećem stanju.

Pregled oštećene regalne opreme - Primat Logistika

Najvažniji djelovi pregleda skladišta i regalne opreme su provjera elastičnih deformacija na paletnim nosačima (kod paletnih regala) i ostalim nosačima (za druge vrste konstrukcija) i njihovih oštećenja te provjera oštećenja i deformacija na stupovima regalne konstrukcije (najčešća oštećenja su na stupovima). Provjeravaju se i svi ostali elementi regalne konstrukcije (štitnici stupova, poprečne prečke, horizontale i dijagonale stranica, vertikalni i horizontalni spregovi, itd.). U izvješću se daje foto dokumentacija sa rezultatima potrebnih mjerenja.

U izvješću se ocjenjuje rizik od oštećenja regalne konstrukcije sa propisanim bojama (zeleno, žuto i crveno).

Rizik oštećenja ZELENO označava da je potreban stalni nadzor oštećenog elemenata regalne opreme.

Rizik oštećenja ŽUTO označava da postoje oštećenja elemenata regalne opreme koja je potrebno sanirati što je moguće prije.

Rizik oštećenja CRVENO označava potrebu trenutnog popravka elemenata regalne konstrukcije (potrebno ih je odmah staviti van funkcije do saniranja).

Nakon detekcije svih oštećenja regalne opreme radi se vizualna kontrola označavanja transportnih puteva, stanja poda skladišta te ostalih mogućih oštećenja.

Sastavlja se završni pregled stanja te izrađuju crteži sa oznakama oštećenja i deformacija.

Primjer izrade crteža sa oznakama oštećenja i deformacija (sastavni element izvješća):

nacrt

Na kraju izvješća daje se plan mjera za uklanjanje oštećenja (temeljem rezultata pregleda).

Korisnik regalne opreme, temeljem norme HRN EN 15635, mora odrediti odgovornu osobu za sigurnost skladišne opreme (PRSES – person for storage equipment safety), čija je odgovornost kontrola procesa skladištenja te vođenje konstantne evidencije o internim kontrolama (na tjednoj bazi) te svim oštećenjima i pronađenim sigurnosnim problemima.

Mogućnost dostave
Vrhunska kvaliteta
Brza isporuka
Servisna podrška

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke
Odbijam Prihvaćam sve PRIHVAĆAM